Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

请问我可以在【国家】工作吗?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
请问我需要工作许可证吗?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
全国最低工资是多少?
Vad är minimilönen?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
我是___________________ 。
Jag är ______________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
雇佣
anställd
Työllisyystilanne
待业
arbetslös
Työllisyystilanne
企业家
entreprenör
Työllisyystilanne
自雇者
egenföretagare
Työllisyystilanne
实习生
praktikant
Työllisyystilanne
志愿者
voluntärarbetare
Työllisyystilanne
顾问
konsultant
Työllisyystilanne
我想要以自由职业者身份登记。
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

你提供哪种类型的工作合同?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
我有一个______________合同。
Jag har ett _________ kontrakt.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
全职
fulltid
Sopimuksen tyyppi
兼职
deltid
Sopimuksen tyyppi
定期合同
visstids
Sopimuksen tyyppi
永久合同
permanent anställd
Sopimuksen tyyppi
季节性合同
säsongsanställd
Sopimuksen tyyppi
我什么时候能拿到我的工资?
När får jag lön?
Kysyt, koska saat palkkasi
我想要_________。
Jag skulle vilja ha ____.
Kysyt vapaata
产假
mammaledigt
Vapaan peruste
陪产假
pappaledigt
Vapaan peruste
病假
sjuklön
Vapaan peruste
请假
semester
Vapaan peruste

Työ - Verotus

我想要了解纳税的相关信息。
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Kysyt verotuksesta
我想要申报我的收入。
Jag vill rapportera min inkomst.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
谁会告诉我______________?
Vem informerar mig om _______?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
我的税收返还是多少
hur mycket min skatteåterbäring är
Veroilmoitusvaihtoehdot
我是否要交更多税
huruvida jag ska betala mer skatt
Veroilmoitusvaihtoehdot