Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

请问我可以在【国家】工作吗?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
请问我需要工作许可证吗?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
全国最低工资是多少?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
我是___________________ 。
Jestem ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
雇佣
zatrudniony/a
Työllisyystilanne
待业
bezrobotny/a
Työllisyystilanne
企业家
przedsiębiorcą
Työllisyystilanne
自雇者
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Työllisyystilanne
实习生
praktykantem/praktykantką
Työllisyystilanne
志愿者
wolontariuszem/wolontariuszką
Työllisyystilanne
顾问
doradcą
Työllisyystilanne
我想要以自由职业者身份登记。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

你提供哪种类型的工作合同?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
我有一个______________合同。
Mam umowę ___________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
全职
o pracę na pełny etat
Sopimuksen tyyppi
兼职
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Sopimuksen tyyppi
定期合同
(o pracę) na czas określony
Sopimuksen tyyppi
永久合同
(o pracę) na czas nieokreślony
Sopimuksen tyyppi
季节性合同
o pracę sezonową
Sopimuksen tyyppi
我什么时候能拿到我的工资?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Kysyt, koska saat palkkasi
我想要_________。
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Kysyt vapaata
产假
urlop macierzyński
Vapaan peruste
陪产假
urlop ojcowski
Vapaan peruste
病假
chorobowe
Vapaan peruste
请假
kilka dni urlopu
Vapaan peruste

Työ - Verotus

我想要了解纳税的相关信息。
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Kysyt verotuksesta
我想要申报我的收入。
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
谁会告诉我______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
我的税收返还是多少
ile wynosi mój zwrot podatku
Veroilmoitusvaihtoehdot
我是否要交更多税
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Veroilmoitusvaihtoehdot