Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

请问我可以在【国家】工作吗?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
请问我需要工作许可证吗?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
全国最低工资是多少?
Qual è il salario minimo?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
我是___________________ 。
Sono ____________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
雇佣
impiegato/a
Työllisyystilanne
待业
disoccupato/a
Työllisyystilanne
企业家
un imprenditore/un'imprenditrice
Työllisyystilanne
自雇者
un lavoratore autonomo
Työllisyystilanne
实习生
uno/a stagista
Työllisyystilanne
志愿者
un/una volontario/a
Työllisyystilanne
顾问
un/a consulente
Työllisyystilanne
我想要以自由职业者身份登记。
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

你提供哪种类型的工作合同?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
我有一个______________合同。
Ho un contratto _________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
全职
a tempo pieno
Sopimuksen tyyppi
兼职
part-time
Sopimuksen tyyppi
定期合同
a tempo determinato
Sopimuksen tyyppi
永久合同
a tempo indeterminato
Sopimuksen tyyppi
季节性合同
stagionale
Sopimuksen tyyppi
我什么时候能拿到我的工资?
Quando viene versato lo stipendio?
Kysyt, koska saat palkkasi
我想要_________。
Vorrei chiedere ___________.
Kysyt vapaata
产假
il congedo di maternità
Vapaan peruste
陪产假
il congedo di paternità
Vapaan peruste
病假
il congedo per malattia
Vapaan peruste
请假
dei giorni liberi
Vapaan peruste

Työ - Verotus

我想要了解纳税的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Kysyt verotuksesta
我想要申报我的收入。
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
谁会告诉我______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
我的税收返还是多少
quanto mi verrà rimborsato
Veroilmoitusvaihtoehdot
我是否要交更多税
se devo pagare più tasse
Veroilmoitusvaihtoehdot