Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Я могу работать в [страна]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Мне нужно разрешение на работу?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Qual è il salario minimo?
Какова государственная минимальная зарплата?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Sono ____________.
Я___________________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
impiegato/a
имеющий работу
Työllisyystilanne
disoccupato/a
безработный
Työllisyystilanne
un imprenditore/un'imprenditrice
предприниматель
Työllisyystilanne
un lavoratore autonomo
частный предприниматель
Työllisyystilanne
uno/a stagista
практикант
Työllisyystilanne
un/una volontario/a
волонтер
Työllisyystilanne
un/a consulente
советник
Työllisyystilanne
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Ho un contratto _________.
У меня______________контракт.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
a tempo pieno
полная занятость
Sopimuksen tyyppi
part-time
неполная занятость
Sopimuksen tyyppi
a tempo determinato
фиксированный
Sopimuksen tyyppi
a tempo indeterminato
долговременный
Sopimuksen tyyppi
stagionale
сезонный
Sopimuksen tyyppi
Quando viene versato lo stipendio?
Когда я получу зарплату?
Kysyt, koska saat palkkasi
Vorrei chiedere ___________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Kysyt vapaata
il congedo di maternità
декретный отпуск
Vapaan peruste
il congedo di paternità
отпуск по причине отцовства
Vapaan peruste
il congedo per malattia
больничные выплаты
Vapaan peruste
dei giorni liberi
выходные дни
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Kysyt verotuksesta
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Chi mi farà sapere ____________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
quanto mi verrà rimborsato
какова сумма моего возврата
Veroilmoitusvaihtoehdot
se devo pagare più tasse
Долж(ен/на) ли я платить больше
Veroilmoitusvaihtoehdot