Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Potřebuji pracovní povolení?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Qual è il salario minimo?
Jaká je národní minimální mzda?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Sono ____________.
Já jsem ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
impiegato/a
zaměstnaný
Työllisyystilanne
disoccupato/a
nezaměstnaný
Työllisyystilanne
un imprenditore/un'imprenditrice
podnikatel
Työllisyystilanne
un lavoratore autonomo
osoba samostatně výdělečně činná
Työllisyystilanne
uno/a stagista
stážista
Työllisyystilanne
un/una volontario/a
dobrovolník
Työllisyystilanne
un/a consulente
poradce
Työllisyystilanne
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Ho un contratto _________.
Mám ______________ smlouvu.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
a tempo pieno
na plný úvazek
Sopimuksen tyyppi
part-time
na poloviční úvazek
Sopimuksen tyyppi
a tempo determinato
na dobu určitou
Sopimuksen tyyppi
a tempo indeterminato
trvalá pozice
Sopimuksen tyyppi
stagionale
sezonní práce
Sopimuksen tyyppi
Quando viene versato lo stipendio?
Kde budu dostávat výplatu?
Kysyt, koska saat palkkasi
Vorrei chiedere ___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Kysyt vapaata
il congedo di maternità
mateřská dovolená
Vapaan peruste
il congedo di paternità
otcovská dovolená
Vapaan peruste
il congedo per malattia
nemocenská
Vapaan peruste
dei giorni liberi
volný den
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Kysyt verotuksesta
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
quanto mi verrà rimborsato
výše kolik dostanu zpátky
Veroilmoitusvaihtoehdot
se devo pagare più tasse
jestliže musím zaplatit více daní
Veroilmoitusvaihtoehdot