Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Qual è il salario minimo?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Sono ____________.
ฉันเป็น ___________________
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
impiegato/a
ผู้มีงานทำ
Työllisyystilanne
disoccupato/a
ผู้ว่างงาน
Työllisyystilanne
un imprenditore/un'imprenditrice
ผู้ประกอบการ
Työllisyystilanne
un lavoratore autonomo
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Työllisyystilanne
uno/a stagista
เด็กฝึกงาน
Työllisyystilanne
un/una volontario/a
อาสาสมัคร
Työllisyystilanne
un/a consulente
ที่ปรึกษา
Työllisyystilanne
Vorrei registrarmi come libero professionista.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Ho un contratto _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
a tempo pieno
เต็มเวลา
Sopimuksen tyyppi
part-time
นอกเวลา
Sopimuksen tyyppi
a tempo determinato
มีกำหนดเวลา
Sopimuksen tyyppi
a tempo indeterminato
พนักงานประจำ
Sopimuksen tyyppi
stagionale
ตามช่วงเวลา
Sopimuksen tyyppi
Quando viene versato lo stipendio?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Kysyt, koska saat palkkasi
Vorrei chiedere ___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Kysyt vapaata
il congedo di maternità
การลาคลอด
Vapaan peruste
il congedo di paternità
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Vapaan peruste
il congedo per malattia
การลาป่วย
Vapaan peruste
dei giorni liberi
การหยุดงานเอง
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Kysyt verotuksesta
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Chi mi farà sapere ____________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
quanto mi verrà rimborsato
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Veroilmoitusvaihtoehdot
se devo pagare più tasse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Veroilmoitusvaihtoehdot