Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Tarvitsenko työluvan?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Qual è il salario minimo?
Mikä on maan minimipalkka?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Sono ____________.
Minä olen ____________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
impiegato/a
työllistynyt
Työllisyystilanne
disoccupato/a
työtön
Työllisyystilanne
un imprenditore/un'imprenditrice
yrittäjä
Työllisyystilanne
un lavoratore autonomo
itsenäinen ammatinharjoittaja
Työllisyystilanne
uno/a stagista
työharjoittelija
Työllisyystilanne
un/una volontario/a
vapaaehtoistyöntekijä
Työllisyystilanne
un/a consulente
konsultti
Työllisyystilanne
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Ho un contratto _________.
Minulla on ________ sopimus.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
a tempo pieno
kokopäiväinen
Sopimuksen tyyppi
part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Sopimuksen tyyppi
a tempo determinato
määräaikainen
Sopimuksen tyyppi
a tempo indeterminato
vakituinen
Sopimuksen tyyppi
stagionale
kausiluonteinen
Sopimuksen tyyppi
Quando viene versato lo stipendio?
Koska minä saan palkkani?
Kysyt, koska saat palkkasi
Vorrei chiedere ___________.
Haluaisin saada _______.
Kysyt vapaata
il congedo di maternità
äitiyslomaa
Vapaan peruste
il congedo di paternità
isyyslomaa
Vapaan peruste
il congedo per malattia
sairaslomaa
Vapaan peruste
dei giorni liberi
lomaa
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Kysyt verotuksesta
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Chi mi farà sapere ____________ ?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
quanto mi verrà rimborsato
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Veroilmoitusvaihtoehdot
se devo pagare più tasse
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Veroilmoitusvaihtoehdot