Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Qual è il salario minimo?
Vad är minimilönen?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Sono ____________.
Jag är ______________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
impiegato/a
anställd
Työllisyystilanne
disoccupato/a
arbetslös
Työllisyystilanne
un imprenditore/un'imprenditrice
entreprenör
Työllisyystilanne
un lavoratore autonomo
egenföretagare
Työllisyystilanne
uno/a stagista
praktikant
Työllisyystilanne
un/una volontario/a
voluntärarbetare
Työllisyystilanne
un/a consulente
konsultant
Työllisyystilanne
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Ho un contratto _________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
a tempo pieno
fulltid
Sopimuksen tyyppi
part-time
deltid
Sopimuksen tyyppi
a tempo determinato
visstids
Sopimuksen tyyppi
a tempo indeterminato
permanent anställd
Sopimuksen tyyppi
stagionale
säsongsanställd
Sopimuksen tyyppi
Quando viene versato lo stipendio?
När får jag lön?
Kysyt, koska saat palkkasi
Vorrei chiedere ___________.
Jag skulle vilja ha ____.
Kysyt vapaata
il congedo di maternità
mammaledigt
Vapaan peruste
il congedo di paternità
pappaledigt
Vapaan peruste
il congedo per malattia
sjuklön
Vapaan peruste
dei giorni liberi
semester
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Kysyt verotuksesta
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Jag vill rapportera min inkomst.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Chi mi farà sapere ____________ ?
Vem informerar mig om _______?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
quanto mi verrà rimborsato
hur mycket min skatteåterbäring är
Veroilmoitusvaihtoehdot
se devo pagare più tasse
huruvida jag ska betala mer skatt
Veroilmoitusvaihtoehdot