Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
请问我需要工作许可证吗?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Qual è il salario minimo?
全国最低工资是多少?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Sono ____________.
我是___________________ 。
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
impiegato/a
雇佣
Työllisyystilanne
disoccupato/a
待业
Työllisyystilanne
un imprenditore/un'imprenditrice
企业家
Työllisyystilanne
un lavoratore autonomo
自雇者
Työllisyystilanne
uno/a stagista
实习生
Työllisyystilanne
un/una volontario/a
志愿者
Työllisyystilanne
un/a consulente
顾问
Työllisyystilanne
Vorrei registrarmi come libero professionista.
我想要以自由职业者身份登记。
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
你提供哪种类型的工作合同?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Ho un contratto _________.
我有一个______________合同。
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
a tempo pieno
全职
Sopimuksen tyyppi
part-time
兼职
Sopimuksen tyyppi
a tempo determinato
定期合同
Sopimuksen tyyppi
a tempo indeterminato
永久合同
Sopimuksen tyyppi
stagionale
季节性合同
Sopimuksen tyyppi
Quando viene versato lo stipendio?
我什么时候能拿到我的工资?
Kysyt, koska saat palkkasi
Vorrei chiedere ___________.
我想要_________。
Kysyt vapaata
il congedo di maternità
产假
Vapaan peruste
il congedo di paternità
陪产假
Vapaan peruste
il congedo per malattia
病假
Vapaan peruste
dei giorni liberi
请假
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
我想要了解纳税的相关信息。
Kysyt verotuksesta
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
我想要申报我的收入。
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Chi mi farà sapere ____________ ?
谁会告诉我______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
quanto mi verrà rimborsato
我的税收返还是多少
Veroilmoitusvaihtoehdot
se devo pagare più tasse
我是否要交更多税
Veroilmoitusvaihtoehdot