Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Kan ik in [land] werken?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Qual è il salario minimo?
Wat is het nationale minimumloon?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Sono ____________.
Ik ben ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
impiegato/a
werkende
Työllisyystilanne
disoccupato/a
werkloos
Työllisyystilanne
un imprenditore/un'imprenditrice
een ondernemer
Työllisyystilanne
un lavoratore autonomo
een zelfstandige
Työllisyystilanne
uno/a stagista
een stagair
Työllisyystilanne
un/una volontario/a
een vrijwilliger
Työllisyystilanne
un/a consulente
een consultant
Työllisyystilanne
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Ho un contratto _________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
a tempo pieno
voltijdse
Sopimuksen tyyppi
part-time
deeltijdse
Sopimuksen tyyppi
a tempo determinato
tijdelijke
Sopimuksen tyyppi
a tempo indeterminato
permanente
Sopimuksen tyyppi
stagionale
seizoensgebonden
Sopimuksen tyyppi
Quando viene versato lo stipendio?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kysyt, koska saat palkkasi
Vorrei chiedere ___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Kysyt vapaata
il congedo di maternità
moederschapsverlof
Vapaan peruste
il congedo di paternità
vaderschapsverlof
Vapaan peruste
il congedo per malattia
ziekteverlof
Vapaan peruste
dei giorni liberi
vrije dagen
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Kysyt verotuksesta
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Chi mi farà sapere ____________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
quanto mi verrà rimborsato
hoeveel mijn belastingteruggave is
Veroilmoitusvaihtoehdot
se devo pagare più tasse
of ik meer belastingen schuldig ben
Veroilmoitusvaihtoehdot