Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Am I eligible to work in [country]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Do I need a social security number before I start working?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Do I need a work permit?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Qual è il salario minimo?
What is the national minimum wage?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Sono ____________.
I am ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
impiegato/a
employed
Työllisyystilanne
disoccupato/a
unemployed
Työllisyystilanne
un imprenditore/un'imprenditrice
an entrepreneur
Työllisyystilanne
un lavoratore autonomo
self-employed
Työllisyystilanne
uno/a stagista
an intern
Työllisyystilanne
un/una volontario/a
a volunteer
Työllisyystilanne
un/a consulente
a consultant
Työllisyystilanne
Vorrei registrarmi come libero professionista.
I would like to register as a freelance professional.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
What type of employment contract do you have?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Ho un contratto _________.
I have a ______________ contract.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
a tempo pieno
full-time
Sopimuksen tyyppi
part-time
part-time
Sopimuksen tyyppi
a tempo determinato
fixed-term
Sopimuksen tyyppi
a tempo indeterminato
permanent
Sopimuksen tyyppi
stagionale
seasonal
Sopimuksen tyyppi
Quando viene versato lo stipendio?
When do I get my paycheck?
Kysyt, koska saat palkkasi
Vorrei chiedere ___________.
I would like to ask for _________.
Kysyt vapaata
il congedo di maternità
maternity leave
Vapaan peruste
il congedo di paternità
paternity leave
Vapaan peruste
il congedo per malattia
sick leave
Vapaan peruste
dei giorni liberi
days off
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
I would like to have some information on taxation.
Kysyt verotuksesta
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
I would like to report my earnings.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
When is the deadline to send my tax return?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Chi mi farà sapere ____________ ?
Who will let me know ______________ ?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
quanto mi verrà rimborsato
how much my refund is
Veroilmoitusvaihtoehdot
se devo pagare più tasse
if I owe more tax
Veroilmoitusvaihtoehdot