Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Potřebuji pracovní povolení?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Jaká je národní minimální mzda?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Mi estas ________________.
Já jsem ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
dungata
zaměstnaný
Työllisyystilanne
senlabora
nezaměstnaný
Työllisyystilanne
entreprenisto
podnikatel
Työllisyystilanne
memdungito
osoba samostatně výdělečně činná
Työllisyystilanne
internulo
stážista
Työllisyystilanne
volontulo
dobrovolník
Työllisyystilanne
konsilisto
poradce
Työllisyystilanne
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Mi havas____________ kontrakton.
Mám ______________ smlouvu.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
plentempan
na plný úvazek
Sopimuksen tyyppi
parttempan
na poloviční úvazek
Sopimuksen tyyppi
limigitan
na dobu určitou
Sopimuksen tyyppi
permanentan
trvalá pozice
Sopimuksen tyyppi
sezonan
sezonní práce
Sopimuksen tyyppi
Kiam mi ricevas mian salajron?
Kde budu dostávat výplatu?
Kysyt, koska saat palkkasi
Mi ŝatus peti _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Kysyt vapaata
akuŝferion
mateřská dovolená
Vapaan peruste
akuŝferion (por patro)
otcovská dovolená
Vapaan peruste
malsanan salajron
nemocenská
Vapaan peruste
feritagojn
volný den
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Kysyt verotuksesta
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Kiu diros min ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
kiom mia repago estas
výše kolik dostanu zpátky
Veroilmoitusvaihtoehdot
se mi ŝuldas pli imposton
jestliže musím zaplatit více daní
Veroilmoitusvaihtoehdot