Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

¿Puedo trabajar en (país)?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
¿Necesito permiso de trabajo?
Tarvitsenko työluvan?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Mikä on maan minimipalkka?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Soy ____________________.
Minä olen ____________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
asalariado
työllistynyt
Työllisyystilanne
desempleado
työtön
Työllisyystilanne
empresario
yrittäjä
Työllisyystilanne
autónomo
itsenäinen ammatinharjoittaja
Työllisyystilanne
trabajador en prácticas
työharjoittelija
Työllisyystilanne
voluntario
vapaaehtoistyöntekijä
Työllisyystilanne
asesor
konsultti
Työllisyystilanne
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Tengo un contrato ______________.
Minulla on ________ sopimus.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
a tiempo completo
kokopäiväinen
Sopimuksen tyyppi
a tiempo parcial
osa-aikaiseen ohjelmaan
Sopimuksen tyyppi
de duración determinada
määräaikainen
Sopimuksen tyyppi
indefinido
vakituinen
Sopimuksen tyyppi
de temporada
kausiluonteinen
Sopimuksen tyyppi
¿Cuándo se cobra?
Koska minä saan palkkani?
Kysyt, koska saat palkkasi
Me gustaría solicitar _____________.
Haluaisin saada _______.
Kysyt vapaata
la baja por maternidad
äitiyslomaa
Vapaan peruste
la baja por paternidad
isyyslomaa
Vapaan peruste
la baja por enfermedad
sairaslomaa
Vapaan peruste
días libres
lomaa
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Kysyt verotuksesta
Me gustaría declarar mis ingresos.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
¿Cómo me informarán de _______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
¿Cuánto me sale a devolver?
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Veroilmoitusvaihtoehdot
¿Cuánto me sale a pagar?
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Veroilmoitusvaihtoehdot