Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

¿Puedo trabajar en (país)?
请问我可以在【国家】工作吗?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
¿Necesito permiso de trabajo?
请问我需要工作许可证吗?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
全国最低工资是多少?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Soy ____________________.
我是___________________ 。
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
asalariado
雇佣
Työllisyystilanne
desempleado
待业
Työllisyystilanne
empresario
企业家
Työllisyystilanne
autónomo
自雇者
Työllisyystilanne
trabajador en prácticas
实习生
Työllisyystilanne
voluntario
志愿者
Työllisyystilanne
asesor
顾问
Työllisyystilanne
Me gustaría darme de alta como autónomo.
我想要以自由职业者身份登记。
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
你提供哪种类型的工作合同?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Tengo un contrato ______________.
我有一个______________合同。
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
a tiempo completo
全职
Sopimuksen tyyppi
a tiempo parcial
兼职
Sopimuksen tyyppi
de duración determinada
定期合同
Sopimuksen tyyppi
indefinido
永久合同
Sopimuksen tyyppi
de temporada
季节性合同
Sopimuksen tyyppi
¿Cuándo se cobra?
我什么时候能拿到我的工资?
Kysyt, koska saat palkkasi
Me gustaría solicitar _____________.
我想要_________。
Kysyt vapaata
la baja por maternidad
产假
Vapaan peruste
la baja por paternidad
陪产假
Vapaan peruste
la baja por enfermedad
病假
Vapaan peruste
días libres
请假
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Me gustaría informarme sobre los impuestos
我想要了解纳税的相关信息。
Kysyt verotuksesta
Me gustaría declarar mis ingresos.
我想要申报我的收入。
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
¿Cómo me informarán de _______________?
谁会告诉我______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
¿Cuánto me sale a devolver?
我的税收返还是多少
Veroilmoitusvaihtoehdot
¿Cuánto me sale a pagar?
我是否要交更多税
Veroilmoitusvaihtoehdot