Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

¿Puedo trabajar en (país)?
Kan ik in [land] werken?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
¿Necesito permiso de trabajo?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Wat is het nationale minimumloon?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Soy ____________________.
Ik ben ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
asalariado
werkende
Työllisyystilanne
desempleado
werkloos
Työllisyystilanne
empresario
een ondernemer
Työllisyystilanne
autónomo
een zelfstandige
Työllisyystilanne
trabajador en prácticas
een stagair
Työllisyystilanne
voluntario
een vrijwilliger
Työllisyystilanne
asesor
een consultant
Työllisyystilanne
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Tengo un contrato ______________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
a tiempo completo
voltijdse
Sopimuksen tyyppi
a tiempo parcial
deeltijdse
Sopimuksen tyyppi
de duración determinada
tijdelijke
Sopimuksen tyyppi
indefinido
permanente
Sopimuksen tyyppi
de temporada
seizoensgebonden
Sopimuksen tyyppi
¿Cuándo se cobra?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kysyt, koska saat palkkasi
Me gustaría solicitar _____________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Kysyt vapaata
la baja por maternidad
moederschapsverlof
Vapaan peruste
la baja por paternidad
vaderschapsverlof
Vapaan peruste
la baja por enfermedad
ziekteverlof
Vapaan peruste
días libres
vrije dagen
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Kysyt verotuksesta
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
¿Cómo me informarán de _______________?
Wie informeert mij over ______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
¿Cuánto me sale a devolver?
hoeveel mijn belastingteruggave is
Veroilmoitusvaihtoehdot
¿Cuánto me sale a pagar?
of ik meer belastingen schuldig ben
Veroilmoitusvaihtoehdot