Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Am I eligible to work in [country]?
Я могу работать в [страна]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Do I need a social security number before I start working?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Do I need a work permit?
Мне нужно разрешение на работу?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
What is the national minimum wage?
Какова государственная минимальная зарплата?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
I am ___________________ .
Я___________________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
employed
имеющий работу
Työllisyystilanne
unemployed
безработный
Työllisyystilanne
an entrepreneur
предприниматель
Työllisyystilanne
self-employed
частный предприниматель
Työllisyystilanne
an intern
практикант
Työllisyystilanne
a volunteer
волонтер
Työllisyystilanne
a consultant
советник
Työllisyystilanne
I would like to register as a freelance professional.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

What type of employment contract do you have?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
I have a ______________ contract.
У меня______________контракт.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
full-time
полная занятость
Sopimuksen tyyppi
part-time
неполная занятость
Sopimuksen tyyppi
fixed-term
фиксированный
Sopimuksen tyyppi
permanent
долговременный
Sopimuksen tyyppi
seasonal
сезонный
Sopimuksen tyyppi
When do I get my paycheck?
Когда я получу зарплату?
Kysyt, koska saat palkkasi
I would like to ask for _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Kysyt vapaata
maternity leave
декретный отпуск
Vapaan peruste
paternity leave
отпуск по причине отцовства
Vapaan peruste
sick leave
больничные выплаты
Vapaan peruste
days off
выходные дни
Vapaan peruste

Työ - Verotus

I would like to have some information on taxation.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Kysyt verotuksesta
I would like to report my earnings.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
When is the deadline to send my tax return?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Who will let me know ______________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
how much my refund is
какова сумма моего возврата
Veroilmoitusvaihtoehdot
if I owe more tax
Долж(ен/на) ли я платить больше
Veroilmoitusvaihtoehdot