Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Am I eligible to work in [country]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Do I need a social security number before I start working?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Do I need a work permit?
Potřebuji pracovní povolení?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
What is the national minimum wage?
Jaká je národní minimální mzda?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
I am ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
employed
zaměstnaný
Työllisyystilanne
unemployed
nezaměstnaný
Työllisyystilanne
an entrepreneur
podnikatel
Työllisyystilanne
self-employed
osoba samostatně výdělečně činná
Työllisyystilanne
an intern
stážista
Työllisyystilanne
a volunteer
dobrovolník
Työllisyystilanne
a consultant
poradce
Työllisyystilanne
I would like to register as a freelance professional.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

What type of employment contract do you have?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
I have a ______________ contract.
Mám ______________ smlouvu.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
full-time
na plný úvazek
Sopimuksen tyyppi
part-time
na poloviční úvazek
Sopimuksen tyyppi
fixed-term
na dobu určitou
Sopimuksen tyyppi
permanent
trvalá pozice
Sopimuksen tyyppi
seasonal
sezonní práce
Sopimuksen tyyppi
When do I get my paycheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Kysyt, koska saat palkkasi
I would like to ask for _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Kysyt vapaata
maternity leave
mateřská dovolená
Vapaan peruste
paternity leave
otcovská dovolená
Vapaan peruste
sick leave
nemocenská
Vapaan peruste
days off
volný den
Vapaan peruste

Työ - Verotus

I would like to have some information on taxation.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Kysyt verotuksesta
I would like to report my earnings.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
When is the deadline to send my tax return?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Who will let me know ______________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
how much my refund is
výše kolik dostanu zpátky
Veroilmoitusvaihtoehdot
if I owe more tax
jestliže musím zaplatit více daní
Veroilmoitusvaihtoehdot