Tanskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Am I eligible to work in [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Do I need a social security number before I start working?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Do I need a work permit?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
What is the national minimum wage?
Hvad er landets mindsteløn?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
I am ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
employed
ansat
Työllisyystilanne
unemployed
arbejdsløs
Työllisyystilanne
an entrepreneur
iværksætter
Työllisyystilanne
self-employed
selvstændig
Työllisyystilanne
an intern
praktikant
Työllisyystilanne
a volunteer
frivillig
Työllisyystilanne
a consultant
konsulent
Työllisyystilanne
I would like to register as a freelance professional.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

What type of employment contract do you have?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
I have a ______________ contract.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
full-time
fuldtids-
Sopimuksen tyyppi
part-time
deltids-
Sopimuksen tyyppi
fixed-term
tidsbegrænset
Sopimuksen tyyppi
permanent
tidsubegrænset
Sopimuksen tyyppi
seasonal
sæsonbegrænset
Sopimuksen tyyppi
When do I get my paycheck?
Hvornår får jeg løn?
Kysyt, koska saat palkkasi
I would like to ask for _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Kysyt vapaata
maternity leave
barsel
Vapaan peruste
paternity leave
fædreorlov
Vapaan peruste
sick leave
sygeorlov
Vapaan peruste
days off
feriedage
Vapaan peruste

Työ - Verotus

I would like to have some information on taxation.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Kysyt verotuksesta
I would like to report my earnings.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
When is the deadline to send my tax return?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Who will let me know ______________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
how much my refund is
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Veroilmoitusvaihtoehdot
if I owe more tax
at jeg skylder mere i skat
Veroilmoitusvaihtoehdot