Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
employed
zatrudniony/a
Työllisyystilanne
unemployed
bezrobotny/a
Työllisyystilanne
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Työllisyystilanne
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Työllisyystilanne
an intern
praktykantem/praktykantką
Työllisyystilanne
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Työllisyystilanne
a consultant
doradcą
Työllisyystilanne
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
full-time
o pracę na pełny etat
Sopimuksen tyyppi
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Sopimuksen tyyppi
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Sopimuksen tyyppi
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Sopimuksen tyyppi
seasonal
o pracę sezonową
Sopimuksen tyyppi
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Kysyt, koska saat palkkasi
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Kysyt vapaata
maternity leave
urlop macierzyński
Vapaan peruste
paternity leave
urlop ojcowski
Vapaan peruste
sick leave
chorobowe
Vapaan peruste
days off
kilka dni urlopu
Vapaan peruste

Työ - Verotus

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Kysyt verotuksesta
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Veroilmoitusvaihtoehdot
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Veroilmoitusvaihtoehdot