Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Am I eligible to work in [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Do I need a social security number before I start working?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Do I need a work permit?
请问我需要工作许可证吗?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
What is the national minimum wage?
全国最低工资是多少?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
I am ___________________ .
我是___________________ 。
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
employed
雇佣
Työllisyystilanne
unemployed
待业
Työllisyystilanne
an entrepreneur
企业家
Työllisyystilanne
self-employed
自雇者
Työllisyystilanne
an intern
实习生
Työllisyystilanne
a volunteer
志愿者
Työllisyystilanne
a consultant
顾问
Työllisyystilanne
I would like to register as a freelance professional.
我想要以自由职业者身份登记。
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

What type of employment contract do you have?
你提供哪种类型的工作合同?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
I have a ______________ contract.
我有一个______________合同。
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
full-time
全职
Sopimuksen tyyppi
part-time
兼职
Sopimuksen tyyppi
fixed-term
定期合同
Sopimuksen tyyppi
permanent
永久合同
Sopimuksen tyyppi
seasonal
季节性合同
Sopimuksen tyyppi
When do I get my paycheck?
我什么时候能拿到我的工资?
Kysyt, koska saat palkkasi
I would like to ask for _________.
我想要_________。
Kysyt vapaata
maternity leave
产假
Vapaan peruste
paternity leave
陪产假
Vapaan peruste
sick leave
病假
Vapaan peruste
days off
请假
Vapaan peruste

Työ - Verotus

I would like to have some information on taxation.
我想要了解纳税的相关信息。
Kysyt verotuksesta
I would like to report my earnings.
我想要申报我的收入。
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
When is the deadline to send my tax return?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Who will let me know ______________ ?
谁会告诉我______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
how much my refund is
我的税收返还是多少
Veroilmoitusvaihtoehdot
if I owe more tax
我是否要交更多税
Veroilmoitusvaihtoehdot