Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Am I eligible to work in [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Do I need a social security number before I start working?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Do I need a work permit?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
What is the national minimum wage?
Qual è il salario minimo?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
I am ___________________ .
Sono ____________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
employed
impiegato/a
Työllisyystilanne
unemployed
disoccupato/a
Työllisyystilanne
an entrepreneur
un imprenditore/un'imprenditrice
Työllisyystilanne
self-employed
un lavoratore autonomo
Työllisyystilanne
an intern
uno/a stagista
Työllisyystilanne
a volunteer
un/una volontario/a
Työllisyystilanne
a consultant
un/a consulente
Työllisyystilanne
I would like to register as a freelance professional.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

What type of employment contract do you have?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
I have a ______________ contract.
Ho un contratto _________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
full-time
a tempo pieno
Sopimuksen tyyppi
part-time
part-time
Sopimuksen tyyppi
fixed-term
a tempo determinato
Sopimuksen tyyppi
permanent
a tempo indeterminato
Sopimuksen tyyppi
seasonal
stagionale
Sopimuksen tyyppi
When do I get my paycheck?
Quando viene versato lo stipendio?
Kysyt, koska saat palkkasi
I would like to ask for _________.
Vorrei chiedere ___________.
Kysyt vapaata
maternity leave
il congedo di maternità
Vapaan peruste
paternity leave
il congedo di paternità
Vapaan peruste
sick leave
il congedo per malattia
Vapaan peruste
days off
dei giorni liberi
Vapaan peruste

Työ - Verotus

I would like to have some information on taxation.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Kysyt verotuksesta
I would like to report my earnings.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
When is the deadline to send my tax return?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Who will let me know ______________ ?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
how much my refund is
quanto mi verrà rimborsato
Veroilmoitusvaihtoehdot
if I owe more tax
se devo pagare più tasse
Veroilmoitusvaihtoehdot