Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Am I eligible to work in [country]?
Kan ik in [land] werken?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Do I need a social security number before I start working?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Do I need a work permit?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
What is the national minimum wage?
Wat is het nationale minimumloon?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
I am ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
employed
werkende
Työllisyystilanne
unemployed
werkloos
Työllisyystilanne
an entrepreneur
een ondernemer
Työllisyystilanne
self-employed
een zelfstandige
Työllisyystilanne
an intern
een stagair
Työllisyystilanne
a volunteer
een vrijwilliger
Työllisyystilanne
a consultant
een consultant
Työllisyystilanne
I would like to register as a freelance professional.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

What type of employment contract do you have?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
I have a ______________ contract.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
full-time
voltijdse
Sopimuksen tyyppi
part-time
deeltijdse
Sopimuksen tyyppi
fixed-term
tijdelijke
Sopimuksen tyyppi
permanent
permanente
Sopimuksen tyyppi
seasonal
seizoensgebonden
Sopimuksen tyyppi
When do I get my paycheck?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kysyt, koska saat palkkasi
I would like to ask for _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Kysyt vapaata
maternity leave
moederschapsverlof
Vapaan peruste
paternity leave
vaderschapsverlof
Vapaan peruste
sick leave
ziekteverlof
Vapaan peruste
days off
vrije dagen
Vapaan peruste

Työ - Verotus

I would like to have some information on taxation.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Kysyt verotuksesta
I would like to report my earnings.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
When is the deadline to send my tax return?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Who will let me know ______________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
how much my refund is
hoeveel mijn belastingteruggave is
Veroilmoitusvaihtoehdot
if I owe more tax
of ik meer belastingen schuldig ben
Veroilmoitusvaihtoehdot