Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Am I eligible to work in [country]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Do I need a social security number before I start working?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Do I need a work permit?
¿Necesito permiso de trabajo?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
What is the national minimum wage?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
I am ___________________ .
Soy ____________________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
employed
asalariado
Työllisyystilanne
unemployed
desempleado
Työllisyystilanne
an entrepreneur
empresario
Työllisyystilanne
self-employed
autónomo
Työllisyystilanne
an intern
trabajador en prácticas
Työllisyystilanne
a volunteer
voluntario
Työllisyystilanne
a consultant
asesor
Työllisyystilanne
I would like to register as a freelance professional.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

What type of employment contract do you have?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
I have a ______________ contract.
Tengo un contrato ______________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
full-time
a tiempo completo
Sopimuksen tyyppi
part-time
a tiempo parcial
Sopimuksen tyyppi
fixed-term
de duración determinada
Sopimuksen tyyppi
permanent
indefinido
Sopimuksen tyyppi
seasonal
de temporada
Sopimuksen tyyppi
When do I get my paycheck?
¿Cuándo se cobra?
Kysyt, koska saat palkkasi
I would like to ask for _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Kysyt vapaata
maternity leave
la baja por maternidad
Vapaan peruste
paternity leave
la baja por paternidad
Vapaan peruste
sick leave
la baja por enfermedad
Vapaan peruste
days off
días libres
Vapaan peruste

Työ - Verotus

I would like to have some information on taxation.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Kysyt verotuksesta
I would like to report my earnings.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
When is the deadline to send my tax return?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Who will let me know ______________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
how much my refund is
¿Cuánto me sale a devolver?
Veroilmoitusvaihtoehdot
if I owe more tax
¿Cuánto me sale a pagar?
Veroilmoitusvaihtoehdot