Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Pankki

Pankki - Yleistä

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Vorrei aprire un conto corrente.
Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Posso aprire un conto corrente online?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella
Bạn có những loại thẻ nào?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla
tài khoản hiện tại
conto corrente
Tilityyppi
tài khoản tiết kiệm
conto di risparmio
Tilityyppi
tài khoản cá nhân
conto personale
Tilityyppi
tài khoản chung
conto cointestato
Tilityyppi
tài khoản con
conto per bambini
Tilityyppi
tài khoản ngoại tệ
conto in valuta estera
Tilityyppi
tài khoản kinh doanh
conto aziendale
Tilityyppi
tài khoản sinh viên
conto per studenti
Tilityyppi
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan
Tôi có sổ tài khoản không?
Riceverò un libretto degli assegni?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pyydät tietoa talletuskoroista
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
Tôi mất thẻ tín dụng
Ho smarrito la mia carta di credito
Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
La mia carta di credito è stata rubata
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Kysyt lisätietoa lainoista
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Qual è il tasso d'interesse?
Kysyt lisätietoa korkotasosta
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Sto comprando la mia prima casa.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Sto comprando una seconda proprietà.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi
Tôi muốn thế chấp
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
Tôi mua tài sản để cho
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus

Tôi muốn mua bảo hiểm
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta
Bảo hiểm hộ gia đình
assicurazione sulla casa
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm du lịch
assicurazione viaggi
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm nhân thọ
assicurazione sulla vita
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm sức khỏe
assicurazione sanitaria
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm ô tô
assicurazione auto
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm thú nuôi
assicurazione per gli animali domestici
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm trộm cắp
assicurazione contro il furto
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm thế chấp
protezione mutuo
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm tài sản sinh viên
assicurazione sui beni degli studenti
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm nhóm
polizza collettiva
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm tài sản
assicurazione sui titoli di proprietà
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm lũ lụt
assicurazione contro le inondazioni
Vakuutuksen tyyppi
bảo hiểm hỏa hoạn
assicurazione contro gli incendi
Vakuutuksen tyyppi
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa