Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Pankki

Pankki - Yleistä

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Tilityyppi
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Tilityyppi
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Tilityyppi
บัญชีร่วม
совместный счет
Tilityyppi
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Tilityyppi
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
Tilityyppi
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Tilityyppi
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Tilityyppi
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Pyydät tietoa talletuskoroista
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Kysyt lisätietoa lainoista
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Kysyt lisätietoa korkotasosta
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Vakuutuksen tyyppi
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Vakuutuksen tyyppi
ประกันชีวิต
страхование жизни
Vakuutuksen tyyppi
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Vakuutuksen tyyppi
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Vakuutuksen tyyppi
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Vakuutuksen tyyppi
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Vakuutuksen tyyppi
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Vakuutuksen tyyppi
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Vakuutuksen tyyppi
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Vakuutuksen tyyppi
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Vakuutuksen tyyppi
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Vakuutuksen tyyppi
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Vakuutuksen tyyppi
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa