Portugaliksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Pankki

Pankki - Yleistä

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Posso abrir uma conta pela internet?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Posso usar o banco pelo celular?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla
บัญชีกระแสรายวัน
conta corrente
Tilityyppi
บัญชีออมทรัพย์
conta de poupança
Tilityyppi
บัญชีส่วนบุคคล
conta pessoal
Tilityyppi
บัญชีร่วม
conta conjunta
Tilityyppi
บัญชีสำหรับเด็ก
conta para crianças
Tilityyppi
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
conta de moeda estrangeira
Tilityyppi
บริการเงินฝากธุรกิจ
conta empresarial
Tilityyppi
บัญชีสำหรับนักเรียน
conta estudantil
Tilityyppi
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Existem taxas mensais?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Vou receber um talão de cheques?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Qual é a taxa de juros da poupança?
Pyydät tietoa talletuskoroista
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Perdi meu cartão de crédito.
Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Meu cartão de crédito foi roubado.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Você pode bloquear minha conta?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Preciso de um cartão de reposição.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Kysyt lisätietoa lainoista
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Kysyt lisätietoa korkotasosta
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Estou comprando minha primeira casa própria.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Estou comprando uma segunda propriedade.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Gostaria de contratar um seguro.
Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta
ประกันภัยบ้าน
seguro de habitação
Vakuutuksen tyyppi
ประกันการเดินทาง
seguro de viagem
Vakuutuksen tyyppi
ประกันชีวิต
seguro de vida
Vakuutuksen tyyppi
ประกันสุขภาพ
seguro de saúde
Vakuutuksen tyyppi
ประกันภัยรถยนต์
seguro automóvel
Vakuutuksen tyyppi
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
seguro saúde animal
Vakuutuksen tyyppi
ประกันภัยโจรกรรม
seguro contra roubo
Vakuutuksen tyyppi
การคุ้มครองการจำนอง
seguro de proteção sobre a hipoteca
Vakuutuksen tyyppi
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
seguro estudantil
Vakuutuksen tyyppi
ประกันกลุ่ม
seguro de grupo
Vakuutuksen tyyppi
ประกันภัยทรัพย์สิน
seguro de propriedade
Vakuutuksen tyyppi
ประกันภัยน้ำท่วม
seguro contra inundações
Vakuutuksen tyyppi
ประกันอัคคีภัย
seguro contra incêndio
Vakuutuksen tyyppi
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Por quantos meses dura a cobertura?
Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Qual é o custo do seguro?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa