Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Pankki

Pankki - Yleistä

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen

我想要开一个银行账户。
Vorrei aprire un conto corrente.
Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä
我想要注销我的银行账户。
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi
请问我能在网上开户吗?
Posso aprire un conto corrente online?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä
请问我能在手机上管理账户么?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella
请问你们有哪些种类的银行账户?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla
活期账户
conto corrente
Tilityyppi
储蓄账户
conto di risparmio
Tilityyppi
个人账户
conto personale
Tilityyppi
联名账户
conto cointestato
Tilityyppi
儿童账户
conto per bambini
Tilityyppi
外国货币账户
conto in valuta estera
Tilityyppi
商务账户
conto aziendale
Tilityyppi
学生账户
conto per studenti
Tilityyppi
请问有月费吗?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
请问国际转账的手续费是多少?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan
请问我会有支票簿吗?
Riceverò un libretto degli assegni?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
储蓄利率是多少?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pyydät tietoa talletuskoroista
您能如何防止我被诈骗?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
我丢失了我的信用卡。
Ho smarrito la mia carta di credito
Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi
我的信用卡被偷了。
La mia carta di credito è stata rubata
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin
您能冻结我的账户吗?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi
我需要补办一张卡。
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu

我想要了解贷款信息。
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Kysyt lisätietoa lainoista
您能给我说说利率信息吗?
Qual è il tasso d'interesse?
Kysyt lisätietoa korkotasosta
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
我正在考虑买第一套房子。
Sto comprando la mia prima casa.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi
这是我在购买的第二套房子。
Sto comprando una seconda proprietà.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi
我想要再抵押。
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
我想要评估我的抵押贷款。
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
我想要买一处房产出租。
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi
我的年收入大概______。
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus

我想要买一份保险。
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta
家庭保险
assicurazione sulla casa
Vakuutuksen tyyppi
旅游保险
assicurazione viaggi
Vakuutuksen tyyppi
人身保险
assicurazione sulla vita
Vakuutuksen tyyppi
健康保险
assicurazione sanitaria
Vakuutuksen tyyppi
汽车保险
assicurazione auto
Vakuutuksen tyyppi
宠物保险
assicurazione per gli animali domestici
Vakuutuksen tyyppi
失窃保险
assicurazione contro il furto
Vakuutuksen tyyppi
抵押贷款保险
protezione mutuo
Vakuutuksen tyyppi
学生财物保险
assicurazione sui beni degli studenti
Vakuutuksen tyyppi
团体保险
polizza collettiva
Vakuutuksen tyyppi
财产保险
assicurazione sui titoli di proprietà
Vakuutuksen tyyppi
洪水保险
assicurazione contro le inondazioni
Vakuutuksen tyyppi
火灾保险
assicurazione contro gli incendi
Vakuutuksen tyyppi
我的保险能保多久?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
请问我的保险多少钱?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa