Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Pankki

Pankki - Yleistä

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen

Vorrei aprire un conto corrente.
我想要开一个银行账户。
Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
我想要注销我的银行账户。
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi
Posso aprire un conto corrente online?
请问我能在网上开户吗?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
请问我能在手机上管理账户么?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla
conto corrente
活期账户
Tilityyppi
conto di risparmio
储蓄账户
Tilityyppi
conto personale
个人账户
Tilityyppi
conto cointestato
联名账户
Tilityyppi
conto per bambini
儿童账户
Tilityyppi
conto in valuta estera
外国货币账户
Tilityyppi
conto aziendale
商务账户
Tilityyppi
conto per studenti
学生账户
Tilityyppi
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
请问有月费吗?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
请问国际转账的手续费是多少?
Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan
Riceverò un libretto degli assegni?
请问我会有支票簿吗?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
储蓄利率是多少?
Pyydät tietoa talletuskoroista
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
您能如何防止我被诈骗?
Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
Ho smarrito la mia carta di credito
我丢失了我的信用卡。
Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi
La mia carta di credito è stata rubata
我的信用卡被偷了。
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin
Potete bloccare il mio conto corrente?
您能冻结我的账户吗?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi
Ho bisogno di una carta sostitutiva
我需要补办一张卡。
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
我想要了解贷款信息。
Kysyt lisätietoa lainoista
Qual è il tasso d'interesse?
您能给我说说利率信息吗?
Kysyt lisätietoa korkotasosta
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Kysyt lisätietoa asuntolainoista
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
Sto comprando la mia prima casa.
我正在考虑买第一套房子。
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi
Sto comprando una seconda proprietà.
这是我在购买的第二套房子。
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
我想要再抵押。
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
我想要评估我的抵押贷款。
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
Sto acquistando una proprietà da affittare.
我想要买一处房产出租。
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi
Il mio reddito lordo annuo è ________.
我的年收入大概______。
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
我想要买一份保险。
Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta
assicurazione sulla casa
家庭保险
Vakuutuksen tyyppi
assicurazione viaggi
旅游保险
Vakuutuksen tyyppi
assicurazione sulla vita
人身保险
Vakuutuksen tyyppi
assicurazione sanitaria
健康保险
Vakuutuksen tyyppi
assicurazione auto
汽车保险
Vakuutuksen tyyppi
assicurazione per gli animali domestici
宠物保险
Vakuutuksen tyyppi
assicurazione contro il furto
失窃保险
Vakuutuksen tyyppi
protezione mutuo
抵押贷款保险
Vakuutuksen tyyppi
assicurazione sui beni degli studenti
学生财物保险
Vakuutuksen tyyppi
polizza collettiva
团体保险
Vakuutuksen tyyppi
assicurazione sui titoli di proprietà
财产保险
Vakuutuksen tyyppi
assicurazione contro le inondazioni
洪水保险
Vakuutuksen tyyppi
assicurazione contro gli incendi
火灾保险
Vakuutuksen tyyppi
Per quanti mesi sarò coperto/a?
我的保险能保多久?
Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
Qual è il costo dell'assicurazione?
请问我的保险多少钱?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa