Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Pankki

Pankki - Yleistä

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Haluaisin avata pankkitilin.
Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla
kuranta konto
käyttötili
Tilityyppi
ŝparadoj konto
säästötili
Tilityyppi
persona konto
henkilökohtainen tili
Tilityyppi
kuna konto
yhteistili
Tilityyppi
infana konto
lasten tili
Tilityyppi
fremda valuto konto
tili ulkomaista valuuttaa varten
Tilityyppi
afera konto
liiketili
Tilityyppi
studenta konto
tili opiskelijoille
Tilityyppi
Ĉu estas monataj kotizoj?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Saanko sekkivihkon?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mikä on talletuskorko?
Pyydät tietoa talletuskoroista
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
Mi perdis mian kreditkarton.
Hukkasin luottokorttini.
Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Minun luottokorttini varastettiin.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Kysyt lisätietoa lainoista
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Kysyt lisätietoa korkotasosta
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta
hejma/domanara asekuro
kotivakuutus
Vakuutuksen tyyppi
vojaĝa asekuro
matkavakuutus
Vakuutuksen tyyppi
viva asekuro
henkivakuutus
Vakuutuksen tyyppi
sana asekuro
sairausvakuutus
Vakuutuksen tyyppi
aŭtoasekuro
autovakuutus
Vakuutuksen tyyppi
dombestoasekuro
lemmikkivakuutus
Vakuutuksen tyyppi
ŝtela asekuro
murtovakuutus
Vakuutuksen tyyppi
hipoteka protekto
asuntolainan korkosuoja
Vakuutuksen tyyppi
studentoposedoj
opiskelijan vakuutus
Vakuutuksen tyyppi
grupoasekuro
ryhmävakuutus
Vakuutuksen tyyppi
proprietoasekuro
varallisuusvakuutus
Vakuutuksen tyyppi
inundoasekuro
tulvavakuutus
Vakuutuksen tyyppi
fajroasekuro
palovakuutus
Vakuutuksen tyyppi
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa