Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Pankki

Pankki - Yleistä

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
我想要开一个银行账户。
Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä
Mi ŝatus fermi bankan konton.
我想要注销我的银行账户。
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
请问我能在网上开户吗?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
请问我能在手机上管理账户么?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla
kuranta konto
活期账户
Tilityyppi
ŝparadoj konto
储蓄账户
Tilityyppi
persona konto
个人账户
Tilityyppi
kuna konto
联名账户
Tilityyppi
infana konto
儿童账户
Tilityyppi
fremda valuto konto
外国货币账户
Tilityyppi
afera konto
商务账户
Tilityyppi
studenta konto
学生账户
Tilityyppi
Ĉu estas monataj kotizoj?
请问有月费吗?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
请问国际转账的手续费是多少?
Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
请问我会有支票簿吗?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
储蓄利率是多少?
Pyydät tietoa talletuskoroista
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
您能如何防止我被诈骗?
Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
Mi perdis mian kreditkarton.
我丢失了我的信用卡。
Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
我的信用卡被偷了。
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin
Ĉu vi povas bloki mian konton?
您能冻结我的账户吗?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi
Mi bezonas anstataŭan karton.
我需要补办一张卡。
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
我想要了解贷款信息。
Kysyt lisätietoa lainoista
Kion vi povas diri min pri la interezo?
您能给我说说利率信息吗?
Kysyt lisätietoa korkotasosta
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Kysyt lisätietoa asuntolainoista
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
我正在考虑买第一套房子。
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
这是我在购买的第二套房子。
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
我想要再抵押。
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
我想要评估我的抵押贷款。
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
我想要买一处房产出租。
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi
Mia malneta jara enspezo estas ______.
我的年收入大概______。
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
我想要买一份保险。
Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta
hejma/domanara asekuro
家庭保险
Vakuutuksen tyyppi
vojaĝa asekuro
旅游保险
Vakuutuksen tyyppi
viva asekuro
人身保险
Vakuutuksen tyyppi
sana asekuro
健康保险
Vakuutuksen tyyppi
aŭtoasekuro
汽车保险
Vakuutuksen tyyppi
dombestoasekuro
宠物保险
Vakuutuksen tyyppi
ŝtela asekuro
失窃保险
Vakuutuksen tyyppi
hipoteka protekto
抵押贷款保险
Vakuutuksen tyyppi
studentoposedoj
学生财物保险
Vakuutuksen tyyppi
grupoasekuro
团体保险
Vakuutuksen tyyppi
proprietoasekuro
财产保险
Vakuutuksen tyyppi
inundoasekuro
洪水保险
Vakuutuksen tyyppi
fajroasekuro
火灾保险
Vakuutuksen tyyppi
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
我的保险能保多久?
Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
Kio estas la prezo por la asekuro?
请问我的保险多少钱?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa