Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Pankki

Pankki - Yleistä

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
我想要开一个银行账户。
Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
我想要注销我的银行账户。
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
请问我能在网上开户吗?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
请问我能在手机上管理账户么?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla
cuenta corriente
活期账户
Tilityyppi
cuenta de ahorros
储蓄账户
Tilityyppi
cuenta personal
个人账户
Tilityyppi
cuenta conjunta
联名账户
Tilityyppi
cuenta infantil
儿童账户
Tilityyppi
cuenta en moneda extranjera
外国货币账户
Tilityyppi
cuenta comercial
商务账户
Tilityyppi
cuenta para estudiantes
学生账户
Tilityyppi
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
请问有月费吗?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
请问国际转账的手续费是多少?
Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
请问我会有支票簿吗?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
储蓄利率是多少?
Pyydät tietoa talletuskoroista
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
您能如何防止我被诈骗?
Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
He perdido mi tarjeta de crédito.
我丢失了我的信用卡。
Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi
Me han robado la tarjeta de crédito.
我的信用卡被偷了。
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin
¿Pueden bloquear mi cuenta?
您能冻结我的账户吗?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi
Necesito una tarjeta nueva.
我需要补办一张卡。
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
我想要了解贷款信息。
Kysyt lisätietoa lainoista
¿Cuáles son sus tasas de interés?
您能给我说说利率信息吗?
Kysyt lisätietoa korkotasosta
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Kysyt lisätietoa asuntolainoista
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
Me voy a comprar mi primera casa.
我正在考虑买第一套房子。
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi
Me voy a comprar una segunda residencia.
这是我在购买的第二套房子。
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi
Me gustaría rehipotecar mi casa.
我想要再抵押。
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
我想要评估我的抵押贷款。
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
我想要买一处房产出租。
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
我的年收入大概______。
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus

Me gustaría contratar un seguro.
我想要买一份保险。
Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta
seguro de hogar
家庭保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro de viaje
旅游保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro de vida
人身保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro de salud
健康保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro de coche
汽车保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro de mascotas
宠物保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro de robo
失窃保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro hipotecario
抵押贷款保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro de bienes para estudiantes
学生财物保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro colectivo
团体保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro de bienes
财产保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro de inundaciones
洪水保险
Vakuutuksen tyyppi
seguro de incendios
火灾保险
Vakuutuksen tyyppi
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
我的保险能保多久?
Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
¿Cuánto cuesta el seguro?
请问我的保险多少钱?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa