Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Pankki

Pankki - Yleistä

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja
What are the fees if I use external ATMs?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen

I would like to open a bank account.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä
I would like to close my bank account.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi
Can I open a bank account online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä
Will I get a debit card or a credit card?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä
Can I use banking on my cell?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella
What types of bank accounts do you have?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla
current account
текущий счет
Tilityyppi
savings account
сберегательный счет
Tilityyppi
personal account
личный счет
Tilityyppi
joint account
совместный счет
Tilityyppi
children's account
детский счет
Tilityyppi
foreign currency account
валютный счет
Tilityyppi
business account
счет предприятия
Tilityyppi
student account
студенческий счет
Tilityyppi
Are there any monthly fees?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
What are the commissions for international transfers?
Какие комиссии для международных трансферов?
Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan
Do I get a checkbook?
Я получу чековую книжку?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
What is the savings interest rate?
Каков процент накопления?
Pyydät tietoa talletuskoroista
In what ways can you protect me from frauds?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
I lost my credit card.
Я потерял(а) кредитную карту.
Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi
My credit card was stolen.
Моя кредитная карта была украдена.
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin
Can you block my account?
Вы можете заблокировать мой счет?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi
I need a replacement card.
Мне нужна карта для замены.
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu

I would like to have some information about loans.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Kysyt lisätietoa lainoista
What can you tell me about the interest rate?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Kysyt lisätietoa korkotasosta
I would like to have some information about mortgages.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista
I would like to speak with a mortgage advisor.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
I am buying my first home.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi
I am buying a second property.
Я покупаю вторую собственность.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi
I would like to remortgage.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
I would like to review my existing mortgage.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
I am buying a property to let.
Я покупаю собственность для аренды.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi
My gross annual income is ______.
Мой годовой доход________.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus

I would like to purchase insurance.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta
home/household insurance
Страхование дома
Vakuutuksen tyyppi
travel insurance
Туристическое страхование
Vakuutuksen tyyppi
life insurance
страхование жизни
Vakuutuksen tyyppi
health insurance
Медицинское страхование
Vakuutuksen tyyppi
car insurance
Страхование автомобиля
Vakuutuksen tyyppi
pet insurance
Страхование домашних животных
Vakuutuksen tyyppi
theft insurance
страхование от кражи
Vakuutuksen tyyppi
mortgage protection
защита ипотеки
Vakuutuksen tyyppi
student possessions
студенческая страховка
Vakuutuksen tyyppi
group insurance
групповое страхование
Vakuutuksen tyyppi
property insurance
страхование собственности
Vakuutuksen tyyppi
flood insurance
страхование от наводнений
Vakuutuksen tyyppi
fire insurance
страхование от пожара
Vakuutuksen tyyppi
For how many months will I be covered?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
What is the price for the insurance?
Сколько стоит страховка?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa