Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Pankki

Pankki - Yleistä

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja
What are the fees if I use external ATMs?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

Pankki - Pankkitilin avaaminen

I would like to open a bank account.
Vorrei aprire un conto corrente.
Ilmoitat, että olet avaamassa pankkitiliä
I would like to close my bank account.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ilmoitat, että haluat sulkea pankkitilisi
Can I open a bank account online?
Posso aprire un conto corrente online?
Kysyt, voitko avata pankkitilin internetissä
Will I get a debit card or a credit card?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Kysyt, millaisen pankkikortin saat tilin avaamisen yhteydessä
Can I use banking on my cell?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Kysyt, voitko hoitaa pankkiasioitasi matkapuhelimella
What types of bank accounts do you have?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Kysyt, minkälaisia pankkitilejä on saatavilla
current account
conto corrente
Tilityyppi
savings account
conto di risparmio
Tilityyppi
personal account
conto personale
Tilityyppi
joint account
conto cointestato
Tilityyppi
children's account
conto per bambini
Tilityyppi
foreign currency account
conto in valuta estera
Tilityyppi
business account
conto aziendale
Tilityyppi
student account
conto per studenti
Tilityyppi
Are there any monthly fees?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
What are the commissions for international transfers?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Kysyt, muodostuuko kansainvälisistä tilisiirroista kuluja
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Kysyt, korvaako vakuutus, jos korttisi katoaa tai varastetaan
Do I get a checkbook?
Riceverò un libretto degli assegni?
Kysyt, saatko sekkivihkon tilin mukana
What is the savings interest rate?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pyydät tietoa talletuskoroista
In what ways can you protect me from frauds?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Kysyt, mitä toimenpiteitä pankki tekee, jos joudut petoksen uhriksi
I lost my credit card.
Ho smarrito la mia carta di credito
Ilmoitat, että olet hukannut luottokorttisi
My credit card was stolen.
La mia carta di credito è stata rubata
Ilmoitat, että luottokorttisi varastettiin
Can you block my account?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Kysyt, voiko pankki sulkea pankkitilisi
I need a replacement card.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ilmoitat, että tarvitset uuden pankkikortin

Pankki - Taloudellinen apu

I would like to have some information about loans.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Kysyt lisätietoa lainoista
What can you tell me about the interest rate?
Qual è il tasso d'interesse?
Kysyt lisätietoa korkotasosta
I would like to have some information about mortgages.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Kysyt lisätietoa asuntolainoista
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Kysyt, voisitko puhua asuntolainaneuvojan kanssa
I am buying my first home.
Sto comprando la mia prima casa.
Ilmoitat, että olet ostamassa enismmäistä taloasi
I am buying a second property.
Sto comprando una seconda proprietà.
Ilmoitat, että olet ostamassa toista kiinteistöäsi
I would like to remortgage.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ilmoitat, että haluat uuden asuntolainan
I would like to review my existing mortgage.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ilmoitat, että haluat käydä läpi asuntolainasi tilanteen
I am buying a property to let.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ilmoitat, että olet ostamassa asuntoa vuokrattavaksi
My gross annual income is ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Ilmoitat vuosittaiset bruttotulosi

Pankki - Vakuutus

I would like to purchase insurance.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ilmaiset, että olet kiinnostunut vakuutuksesta
home/household insurance
assicurazione sulla casa
Vakuutuksen tyyppi
travel insurance
assicurazione viaggi
Vakuutuksen tyyppi
life insurance
assicurazione sulla vita
Vakuutuksen tyyppi
health insurance
assicurazione sanitaria
Vakuutuksen tyyppi
car insurance
assicurazione auto
Vakuutuksen tyyppi
pet insurance
assicurazione per gli animali domestici
Vakuutuksen tyyppi
theft insurance
assicurazione contro il furto
Vakuutuksen tyyppi
mortgage protection
protezione mutuo
Vakuutuksen tyyppi
student possessions
assicurazione sui beni degli studenti
Vakuutuksen tyyppi
group insurance
polizza collettiva
Vakuutuksen tyyppi
property insurance
assicurazione sui titoli di proprietà
Vakuutuksen tyyppi
flood insurance
assicurazione contro le inondazioni
Vakuutuksen tyyppi
fire insurance
assicurazione contro gli incendi
Vakuutuksen tyyppi
For how many months will I be covered?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Kysyt, kuinka monta kuukautta vakuutuksesi on voimassa
What is the price for the insurance?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Tiedustelet, kuinka paljon vakuutus maksaa