Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
бакалавриат
studia licencjackie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
аспирантура
studia magisterskie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
докторат/профессура
studia doktoranckie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
очная форма
studia dzienne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
заочная форма
studia zaoczne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
онлайн обучение
studia przez internet
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
семестр
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
академический год
cały rok akademicki
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Какие ограничения на работу для студентов?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Каковы требования для поступления в университет?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Вы пришлете мне формальное предложение?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Университет гарантирует предоставление жилья?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Курс включает в себя период стажировки?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Каковы требования знания [язык] языка?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Какова система_____________?
Jak działa system ______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
кредитов
punktowy
Arviointitapa
оценок
oceniania
Arviointitapa
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Каков стиль преподавания?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Там есть___________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
лекции
wykłady
Kurssin tyyppi
семинары
ćwiczenia/seminaria
Kurssin tyyppi
учебные материалы
konsultacje
Kurssin tyyppi
конференции
konferencje
Kurssin tyyppi
Какие курсы предлагаются летними школами?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Когда проходят экзамены?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kysyt, koska tentit ovat
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
В университете есть спортивный центр?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
У вас есть детальное описание курса?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Каково максимальное количество студентов в группе?
Jak liczne są grupy?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Вы организовываете экскурсии?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Какие программы вы предлагаете?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
плата за обучение
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
расходы на жизнь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
уход за ребенком
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Какие виды стипендий доступны?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen