Hindiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
бакалавриат
Tutkinto-ohjelman tyyppi
аспирантура
Tutkinto-ohjelman tyyppi
докторат/профессура
Tutkinto-ohjelman tyyppi
очная форма
Tutkinto-ohjelman tyyppi
заочная форма
Tutkinto-ohjelman tyyppi
онлайн обучение
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
семестр
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
академический год
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Какие ограничения на работу для студентов?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Каковы требования для поступления в университет?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Вы пришлете мне формальное предложение?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Университет гарантирует предоставление жилья?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Курс включает в себя период стажировки?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Каковы требования знания [язык] языка?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Какова система_____________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
кредитов
Arviointitapa
оценок
Arviointitapa
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Каков стиль преподавания?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Там есть___________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
лекции
Kurssin tyyppi
семинары
Kurssin tyyppi
учебные материалы
Kurssin tyyppi
конференции
Kurssin tyyppi
Какие курсы предлагаются летними школами?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Когда проходят экзамены?
Kysyt, koska tentit ovat
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
В университете есть спортивный центр?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
У вас есть детальное описание курса?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Каково максимальное количество студентов в группе?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Вы организовываете экскурсии?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Какие программы вы предлагаете?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
плата за обучение
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
расходы на жизнь
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
уход за ребенком
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Какие виды стипендий доступны?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen