Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bakalářské studium
бакалавриат
Tutkinto-ohjelman tyyppi
postgraduální studium
аспирантура
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorské studium
докторат/профессура
Tutkinto-ohjelman tyyppi
prezenční studium
очная форма
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kombinované studium
заочная форма
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
онлайн обучение
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
семестр
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
celý akademický rok
академический год
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Какие ограничения на работу для студентов?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Каковы требования для поступления в университет?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Курс включает в себя период стажировки?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Musím jako výměnný student platit školné?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jaké jsou jazykové požadavky?
Каковы требования знания [язык] языка?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jaký je ____________ systém?
Какова система_____________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
kredity
кредитов
Arviointitapa
známkování
оценок
Arviointitapa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Каков стиль преподавания?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Jsou tam _____________ ?
Там есть___________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
přednášky
лекции
Kurssin tyyppi
semináře
семинары
Kurssin tyyppi
konsultace
учебные материалы
Kurssin tyyppi
konference
конференции
Kurssin tyyppi
Jaké předměty nabízí letní škola?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kdy jsou zkoušky?
Когда проходят экзамены?
Kysyt, koska tentit ovat
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
В университете есть спортивный центр?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Nabízíte detailní popis kurzu?
У вас есть детальное описание курса?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Pořádáte exkurze?
Вы организовываете экскурсии?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jaké programy nabízí vaše škola?
Какие программы вы предлагаете?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
školné
плата за обучение
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
životní náklady
расходы на жизнь
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
péče o dítě
уход за ребенком
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Какие виды стипендий доступны?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen