Turkiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
_____________ ders almak istiyorum.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bakalářské studium
lisans seviyesinde
Tutkinto-ohjelman tyyppi
postgraduální studium
lisans üstü seviyesinde
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorské studium
doktora seviyesinde
Tutkinto-ohjelman tyyppi
prezenční studium
tam zamanlı
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kombinované studium
yarı zamanlı
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
çevrimiçi
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
bir dönem
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
celý akademický rok
bir akademik yıl
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Musím jako výměnný student platit školné?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jaké jsou jazykové požadavky?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jaký je ____________ systém?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
kredity
kredi
Arviointitapa
známkování
notlama
Arviointitapa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Jsou tam _____________ ?
_____________ var mı?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
přednášky
ders
Kurssin tyyppi
semináře
seminer
Kurssin tyyppi
konsultace
uygulamalı ders
Kurssin tyyppi
konference
konferanslar
Kurssin tyyppi
Jaké předměty nabízí letní škola?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kdy jsou zkoušky?
Sınavlar ne zaman?
Kysyt, koska tentit ovat
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Nabízíte detailní popis kurzu?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Pořádáte exkurze?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jaké programy nabízí vaše škola?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
školné
harçlar
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
životní náklady
yaşam giderleri
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
péče o dítě
çocuk bakımı
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Ne tür burslar mevcut?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen