Romaniaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bakalářské studium
student
Tutkinto-ohjelman tyyppi
postgraduální studium
student cu diplomă
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorské studium
doctorand
Tutkinto-ohjelman tyyppi
prezenční studium
cu normă întreagă
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kombinované studium
cu jumătate de normă
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
la distanță
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
un semestru
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
celý akademický rok
un an academic
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Musím jako výměnný student platit školné?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jaké jsou jazykové požadavky?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jaký je ____________ systém?
Cum este sistemul ____________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
kredity
de credite
Arviointitapa
známkování
de note
Arviointitapa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Cum este sistemul de predare?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Jsou tam _____________ ?
Sunt _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
přednášky
cursuri teoretice
Kurssin tyyppi
semináře
seminarii
Kurssin tyyppi
konsultace
tutoriale
Kurssin tyyppi
konference
conferințe
Kurssin tyyppi
Jaké předměty nabízí letní škola?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kdy jsou zkoušky?
Când se susșine sesiunea de examene?
Kysyt, koska tentit ovat
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Are universitatea centru sportiv?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Nabízíte detailní popis kurzu?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Ce facilitări oferă centrul?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Pořádáte exkurze?
Organizați excursii de asemenea?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jaké programy nabízí vaše škola?
Ce programă oferiți?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
školné
taxă de școlarizare
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
životní náklady
întreținere
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
péče o dítě
îngrijire copii minori
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen