Ranskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bakalářské studium
une formation du premier cycle
Tutkinto-ohjelman tyyppi
postgraduální studium
une formation du second cycle
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorské studium
un doctorat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
prezenční studium
une formation à temps plein
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kombinované studium
une formation à temps partiel
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
une formation en ligne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
un semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
celý akademický rok
une année académique
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Le logement est assuré par l'université ?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Musím jako výměnný student platit školné?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jaké jsou jazykové požadavky?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jaký je ____________ systém?
Comment fonctionne le système ______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
kredity
de crédits
Arviointitapa
známkování
de notation
Arviointitapa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Jsou tam _____________ ?
Y a-t-il ______ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
přednášky
des cours magistraux
Kurssin tyyppi
semináře
des séminaires
Kurssin tyyppi
konsultace
des travaux dirigés
Kurssin tyyppi
konference
des conférences
Kurssin tyyppi
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kdy jsou zkoušky?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kysyt, koska tentit ovat
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Nabízíte detailní popis kurzu?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Pořádáte exkurze?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jaké programy nabízí vaše škola?
Quels programmes offrez-vous ?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
školné
les frais d'inscription
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
životní náklady
les frais de subsistance
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
péče o dítě
la garde d'enfants
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen