Portugaliksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bakalářské studium
graduação
Tutkinto-ohjelman tyyppi
postgraduální studium
pós-graduação
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorské studium
PhD
Tutkinto-ohjelman tyyppi
prezenční studium
tempo integral
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kombinované studium
meio período
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
um semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
celý akademický rok
um ano acadêmico
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vou receber uma proposta formal?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
A universidade também oferece acomodação?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
O curso também inclui um período de estágio?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Musím jako výměnný student platit školné?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jaké jsou jazykové požadavky?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jaký je ____________ systém?
Como é o sistema de ____________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
kredity
crédito
Arviointitapa
známkování
notas
Arviointitapa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Qual é o estilo de ensino?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Jsou tam _____________ ?
São _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
přednášky
aulas expositivas
Kurssin tyyppi
semináře
seminários
Kurssin tyyppi
konsultace
tutoriais
Kurssin tyyppi
konference
conferências
Kurssin tyyppi
Jaké předměty nabízí letní škola?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kdy jsou zkoušky?
Quando acontecem as provas?
Kysyt, koska tentit ovat
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Há um complexo esportivo aqui?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quais são as comodidades da escola?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Pořádáte exkurze?
Vocês também organizam excursões?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jaké programy nabízí vaše škola?
Quais programas vocês oferecem?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
školné
mensalidades
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
životní náklady
despesas de subsistência
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
péče o dítě
cuidados infantis
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen