Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
我想要进入大学学习。
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
我想要申请______________课程。
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bakalářské studium
本科生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
postgraduální studium
研究生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorské studium
博士生
Tutkinto-ohjelman tyyppi
prezenční studium
全日制
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kombinované studium
非全日
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
网上课程
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
一学期
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
celý akademický rok
一学年
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
请问学生工作有什么限制?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
我需要提供材料原件还是复印件?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
请问该所大学的入学要求是什么?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
请问大学能保证我的住宿吗?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
课程内容涵盖实习吗?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Musím jako výměnný student platit školné?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jaké jsou jazykové požadavky?
对【语言】的要求是什么?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jaký je ____________ systém?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
kredity
学分制
Arviointitapa
známkování
打分制
Arviointitapa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Jaké vyučovací metody jsou používány?
这里的教学风格是什么样的?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Jsou tam _____________ ?
这里有_____________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
přednášky
讲座
Kurssin tyyppi
semináře
研讨会
Kurssin tyyppi
konsultace
个别辅导
Kurssin tyyppi
konference
会议
Kurssin tyyppi
Jaké předměty nabízí letní škola?
暑期学校提供哪些课程呢?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kdy jsou zkoušky?
考试何时举行?
Kysyt, koska tentit ovat
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
大学里有体育馆吗?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
我如何加入学生组织?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
我在这里可以学习什么语言?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Nabízíte detailní popis kurzu?
您有课程的详细介绍吗?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
一个班级里最多有多少个学生?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
贵校都有哪些设施?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Pořádáte exkurze?
请问你们安排郊游吗?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jaké programy nabízí vaše škola?
你们提供哪些项目呢?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
我想了解关于助学金的信息。
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
有哪些组织可以资助我的学习?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
školné
学费
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
životní náklady
生活费用
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
péče o dítě
儿童托管
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
请问有哪些奖学金?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen