Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Vorrei iscrivermi all'università.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bakalářské studium
di laurea triennale
Tutkinto-ohjelman tyyppi
postgraduální studium
di laurea magistrale
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorské studium
di dottorato
Tutkinto-ohjelman tyyppi
prezenční studium
a tempo pieno
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kombinované studium
part-time
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
un semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
celý akademický rok
un anno accademico
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Musím jako výměnný student platit školné?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jaké jsou jazykové požadavky?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jaký je ____________ systém?
Come funziona il sistema di __________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
kredity
crediti
Arviointitapa
známkování
valutazione
Arviointitapa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Jsou tam _____________ ?
Ci sono _______________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
přednášky
lezioni frontali
Kurssin tyyppi
semináře
seminari
Kurssin tyyppi
konsultace
esercitazioni
Kurssin tyyppi
konference
conferenze
Kurssin tyyppi
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kdy jsou zkoušky?
Quando si svolgono gli esami?
Kysyt, koska tentit ovat
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Nabízíte detailní popis kurzu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Pořádáte exkurze?
Organizzate delle escursioni?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jaké programy nabízí vaše škola?
Che programmi offrite?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
školné
le tasse universitarie
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
životní náklady
le spese di sostentamento
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
péče o dítě
i servizi per l'infanzia
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen