Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bakalářské studium
een bacheloropleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
postgraduální studium
een postgraduaat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorské studium
een doctoraat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
prezenční studium
een voltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kombinované studium
een deeltijdse opleiding
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
een online cursus
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
een semester
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
celý akademický rok
een academisch jaar
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Musím jako výměnný student platit školné?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jaký je ____________ systém?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
kredity
creditsysteem
Arviointitapa
známkování
beoordelingssysteem
Arviointitapa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Jsou tam _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
přednášky
lezingen
Kurssin tyyppi
semináře
seminars
Kurssin tyyppi
konsultace
tutorials
Kurssin tyyppi
konference
conferenties
Kurssin tyyppi
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kdy jsou zkoušky?
Wanneer worden de examens gehouden?
Kysyt, koska tentit ovat
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Nabízíte detailní popis kurzu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Pořádáte exkurze?
Organiseren jullie ook excursies?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welke programma's bieden jullie aan?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
školné
inschrijvingsgeld
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
životní náklady
kosten voor levensonderhoud
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
péče o dítě
kinderopvang
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen