Hindiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bakalářské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
postgraduální studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
prezenční studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kombinované studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
celý akademický rok
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Musím jako výměnný student platit školné?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jaké jsou jazykové požadavky?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jaký je ____________ systém?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
kredity
Arviointitapa
známkování
Arviointitapa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Jsou tam _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
přednášky
Kurssin tyyppi
semináře
Kurssin tyyppi
konsultace
Kurssin tyyppi
konference
Kurssin tyyppi
Jaké předměty nabízí letní škola?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kdy jsou zkoušky?
Kysyt, koska tentit ovat
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Nabízíte detailní popis kurzu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Pořádáte exkurze?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jaké programy nabízí vaše škola?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
školné
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
životní náklady
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
péče o dítě
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen