Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Me quiero matricular _______________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bakalářské studium
en un grado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
postgraduální studium
en un posgrado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorské studium
en un doctorado
Tutkinto-ohjelman tyyppi
prezenční studium
a tiempo completo
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kombinované studium
a tiempo parcial
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
a distancia
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
(jeden) semestr
un semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
celý akademický rok
un curso académico
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Musím jako výměnný student platit školné?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Jaké jsou jazykové požadavky?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Jaký je ____________ systém?
¿Cómo es el sistema _____________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
kredity
de créditos
Arviointitapa
známkování
de notas
Arviointitapa
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Jaké vyučovací metody jsou používány?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Jsou tam _____________ ?
¿Hay ______________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
přednášky
clases teóricas
Kurssin tyyppi
semináře
seminarios
Kurssin tyyppi
konsultace
tutorías
Kurssin tyyppi
konference
conferencias
Kurssin tyyppi
Jaké předměty nabízí letní škola?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Kdy jsou zkoušky?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kysyt, koska tentit ovat
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
¿Hay pruebas de nivel?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Nabízíte detailní popis kurzu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Pořádáte exkurze?
¿Organizan también excursiones?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Jaké programy nabízí vaše škola?
¿Qué programas ofertan?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
školné
matrícula
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
životní náklady
gastos personales
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
péče o dítě
manutención de hijos menores
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
¿Qué becas puedo solicitar?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen