Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Haluaisin hakea yliopistoon.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Haluan hakea ________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
ปริญญาตรี
kandidaatin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
บัณฑิตวิทยาลัย
jatko-opintoihin
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ปริญญาเอก
tohtorin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
เต็มเวลา
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
นอกเวลา
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ออนไลน์
verkossa käytävään ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
หนึ่งภาคการศึกษา
lukukauden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
หนึ่งปีการศึกษา
lukuvuoden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Käytetään yliopistoon haettaessa
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
หน่วยกิตวิชา
opintopiste
Arviointitapa
การให้คะแนน
arvosana
Arviointitapa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
มี _____________ ไหม
Onko teillä ________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
การบรรยาย
luentoja
Kurssin tyyppi
การสัมมนา
seminaareja
Kurssin tyyppi
การกวดวิชา
pienryhmäopetusta
Kurssin tyyppi
การประชุม
konferensseja
Kurssin tyyppi
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kysyt tietoa kesäkursseista
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Koska tentit ovat?
Kysyt, koska tentit ovat
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
ค่าเล่าเรียน
lukukausimaksut
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
elinkustannukseni
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
การดูแลเด็ก
lastenhoito
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen