Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
ปริญญาตรี
studia licencjackie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
บัณฑิตวิทยาลัย
studia magisterskie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ปริญญาเอก
studia doktoranckie
Tutkinto-ohjelman tyyppi
เต็มเวลา
studia dzienne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
นอกเวลา
studia zaoczne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ออนไลน์
studia przez internet
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
หนึ่งปีการศึกษา
cały rok akademicki
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Käytetään yliopistoon haettaessa
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jak działa system ______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
หน่วยกิตวิชา
punktowy
Arviointitapa
การให้คะแนน
oceniania
Arviointitapa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
มี _____________ ไหม
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
การบรรยาย
wykłady
Kurssin tyyppi
การสัมมนา
ćwiczenia/seminaria
Kurssin tyyppi
การกวดวิชา
konsultacje
Kurssin tyyppi
การประชุม
konferencje
Kurssin tyyppi
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kysyt tietoa kesäkursseista
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kysyt, koska tentit ovat
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jak liczne są grupy?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
ค่าเล่าเรียน
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
การดูแลเด็ก
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen