Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Vorrei iscrivermi all'università.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
ปริญญาตรี
di laurea triennale
Tutkinto-ohjelman tyyppi
บัณฑิตวิทยาลัย
di laurea magistrale
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ปริญญาเอก
di dottorato
Tutkinto-ohjelman tyyppi
เต็มเวลา
a tempo pieno
Tutkinto-ohjelman tyyppi
นอกเวลา
part-time
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ออนไลน์
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
หนึ่งปีการศึกษา
un anno accademico
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Käytetään yliopistoon haettaessa
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Mi invierete una lettera di ammissione?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
L'università garantisce anche l'alloggio?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Che livello di [lingua] è richiesto?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Come funziona il sistema di __________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
หน่วยกิตวิชา
crediti
Arviointitapa
การให้คะแนน
valutazione
Arviointitapa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
มี _____________ ไหม
Ci sono _______________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
การบรรยาย
lezioni frontali
Kurssin tyyppi
การสัมมนา
seminari
Kurssin tyyppi
การกวดวิชา
esercitazioni
Kurssin tyyppi
การประชุม
conferenze
Kurssin tyyppi
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Kysyt tietoa kesäkursseista
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Quando si svolgono gli esami?
Kysyt, koska tentit ovat
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
C'è un centro sportivo universitario?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Qual è il costo della vita a [città]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organizzate delle escursioni?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Che programmi offrite?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
ค่าเล่าเรียน
le tasse universitarie
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
le spese di sostentamento
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
การดูแลเด็ก
i servizi per l'infanzia
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen