Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Jeg vil gerne søge faget _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bachelor
ปริญญาตรี
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kandidatstuderende
บัณฑิตวิทยาลัย
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ph.d.-studerende
ปริญญาเอก
Tutkinto-ohjelman tyyppi
fuldtids-
เต็มเวลา
Tutkinto-ohjelman tyyppi
deltids-
นอกเวลา
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
ออนไลน์
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
et semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
et studieår
หนึ่งปีการศึกษา
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Käytetään yliopistoon haettaessa
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Garanterer universitetet indkvartering?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Indeholder faget også en praktikperiode?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Hvad er sprogkravene?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Hvordan er ____________ systemet?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Kysyt tietoja arvostelutavoista
studiepoint
หน่วยกิตวิชา
Arviointitapa
bedømmelse
การให้คะแนน
Arviointitapa
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Hvordan er undervisningsformen?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Er der _____________ ?
มี _____________ ไหม
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
forelæsninger
การบรรยาย
Kurssin tyyppi
seminarer
การสัมมนา
Kurssin tyyppi
undervisning
การกวดวิชา
Kurssin tyyppi
konferencer
การประชุม
Kurssin tyyppi
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Kysyt tietoa kesäkursseista
Hvornår afholdes eksaminerne?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kysyt, koska tentit ovat
Hvor kan jeg finde information om fagene?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Er der en sportshal på universitetet?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Arrangerer I også ekskursioner?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Hvilke programmer tilbydes her?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
studiegebyrer
ค่าเล่าเรียน
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
leveomkostninger
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
børnepasning
การดูแลเด็ก
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen