Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Haluan hakea ________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
bachelor
kandidaatin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
kandidatstuderende
jatko-opintoihin
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ph.d.-studerende
tohtorin ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
fuldtids-
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
deltids-
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
et semester
lukukauden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
et studieår
lukuvuoden
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Garanterer universitetet indkvartering?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Indeholder faget også en praktikperiode?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Hvad er sprogkravene?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Hvordan er ____________ systemet?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
studiepoint
opintopiste
Arviointitapa
bedømmelse
arvosana
Arviointitapa
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Hvordan er undervisningsformen?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Er der _____________ ?
Onko teillä ________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
forelæsninger
luentoja
Kurssin tyyppi
seminarer
seminaareja
Kurssin tyyppi
undervisning
pienryhmäopetusta
Kurssin tyyppi
konferencer
konferensseja
Kurssin tyyppi
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Hvornår afholdes eksaminerne?
Koska tentit ovat?
Kysyt, koska tentit ovat
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Er der en sportshal på universitetet?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Arrangerer I også ekskursioner?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Hvilke programmer tilbydes her?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
studiegebyrer
lukukausimaksut
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
leveomkostninger
elinkustannukseni
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
børnepasning
lastenhoito
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen